2017-04-25

ARANY-kori feltölt(őd)ések

Online és offline csapatvetélkedő középiskolásoknak.
Előzetes regisztráció: 2017. február 6-ig.
Beküldési határidő: 2017. február 28.
Döntő: 2017. március 16.


Barabás Miklós: Arany János portréja, 1884
Forrás: Wikimedia Commons
Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a 2017-es Arany János-emlékévhez kapcsolódva irodalmi vetélkedőt hirdet középiskolások számára.
A csapatverseny a nyelvi-irodalmi tudást, a könyvtárhasználati, valamint az informatikai ismereteket kívánja ötvözni.

A verseny első fordulója az internethez kapcsolódik. A feladat Arany János egy szabadon választott alkotói korszakának vagy műcsoportjának bemutatása tematikus weblap formájában.
Színes, a műveket tágabb történelmi, társadalmi, művészeti összefüggésbe helyező honlapokat várunk. A választott témakört reprezentáló Arany-idézeteken, verseken, műrészleteken túl az oldal tartalmazzon rövid háttéranyagokat, a témához kapcsolódó művelődéstörténeti érdekességeket, illusztrációkat.
A szabadságharc előtti korszak bemutatásakor pl. ki lehet térni a reformkori vándorszínészetre, a vármegyei tisztújításokra, megjelenhetnek a Petőfivel való barátság dokumentumai stb.
A későbbi pályaszakasz kapcsán megidézhető pl. a korabeli Budapest, a tudományos élet (akadémia) világa, a folyóirat-szerkesztés stb.
A Toldi-trilógia vagy a történelmi balladák okán pl. helyet kaphatnak a weblapon a politikai-társadalmi hátteret ábrázoló bejegyzések, dokumentumok vagy a népiesség, illetve a historizmus felfogását tükröző információs anyagok, illusztrációk.
A falusi vagy nagyvárosi élet figuráit szerepeltető Arany-műveket társadalomtörténeti, néprajzi forrásokból vett tudnivalókkal, a népi szokásokról, hiedelemvilágról szóló leírásokkal, szómagyarázatokkal lehet megvilágítani stb.

Fontos, hogy a diákok ne kizárólag „összeguglizott” (wikipédiás stb.) anyagokból szerkesszék meg a weboldalt, a gyűjtőmunka elsősorban könyv- és könyvtárhasználaton alapuljon a források megjelölésével. Ehhez segítséget nyújt a Központi Könyvtár állománya és adatbázisai (pl. Arcanum Digitális Tudománytár).
A Központi Könyvtárban található korabeli újságok, folyóiratok oldalairól a tanulók szabadon készíthetnek fotókat, a fényképezési lehetőséget a könyvtár a vetélkedő résztvevőinek ingyenesen biztosítja.
Plusz pontokat jelent, ha a forrásanyagok felhasználásán túl a diákok saját fantáziájukat mozgósítva maguk is alkotnak szövegeket (pl. képzelt riportot, interjút, kritikát vagy akár „kommenteket” Arany pályatársainak nevében stb.).

A pályamunkákat szakértő zsűri értékeli elsősorban a tartalom, a nyelvi-kommunikációs megvalósítás (helyesírás), valamint az esztétikai kivitelezés alapján.

Jelentkezhetnek: középiskolásokból álló maximum ötfős csapatok.
Az elkészült weblap linkjét 2017. február 28-ig várjuk az aranyjanos@fszek.hu címre.

A döntőt az Arany-bicentenárium (2017. március 2.) környékére tervezzük:
A Központi Könyvtár épületében (a XIX. században épült Wenckheim-palotában) megrendezésre kerülő versenyre a legjobb csapatokat hívnánk meg. A helyszíni vetélkedő középpontjában szintén Arany János és a korszak irodalma, művészete áll. A játékos feladatokat a könyvtárhasználat gyakorlásával is szeretnénk összekötni.

A résztvevőket értékes nyereményekkel jutalmazzuk:
  • az 1. helyezett csapat tagjai fejenként 20.000.- Ft,
  • a 2. helyezett versenyzők fejenként 15.000.- Ft,
  • a 3. helyezett játékosok fejenként 10.000.- Ft kultúra utalványt nyernek.

Kérjük, a részvételi szándékot mielőbb jelezzék az aranyjanos@fszek.hu címen!